Kontakt

Vedoucí 4. přední hlídky RR Oldřichovice:

Daniel Kaleta, tel. +420 739 524 851, danielkaleta@seznam.cz

Národní velitel RR:

Petr Walach – +420 605 172 671, narodni.rada@royalrangers.cz

Adresa místa, kde se scházíme:

Apoštolská církev Oldřichovice
Oldřichovice 863
739 61 Třinec

Číslo účtu.  1341542005/2700 UniCredit bank