O nás

Už několik desetiletí se ve světě dětem věnuje organizace Royal Rangers. U nás se tato práce rozjela v devadesátých letech (min.stol.) a nyní je přes padesát předních hlídek po celé české republice. Royal Rangers je členem české rady dětí a mládeže (ČRDM) a Radamoku, která zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží v našem kraji. V roce 2011 jsme znovu získali čestný titul „Organizace uznána MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Naše hlídka se po celý rok schází na pravidelných schůzkách. Na těchto setkáních se učíme praktickým dovednostem jako je život v přírodě, základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, práce s nářadím, lanem a zacházení s ohněm, ale i poskytování první pomoci. Často luštíme různé záhady, hlavolamy nebo testy. Hodně si hrajeme a sportujeme a vyrábíme ty nejrůznější věci, vypravujeme si příběhy z Bible a povídáme si o Bohu.

Přes rok pořádáme celodenní výlety, víkendovky, sportovní odpoledne, bambiriády, pobyty na chatě a tábory. Charakteristickým rysem našich táborů jsou bezesporu táborové stavby, způsob vaření, celotáborové hry a večerní programy, kde mají děti příležitost se naučit samostatnosti, zodpovědnosti, ale hlavně zažijí opravdové dobrodružství i přátelství a poznají skutečné životní hodnoty.

Opravdu by se tady dalo rozsáhle rozepisovat o všech možných aktivitách, které během roku pořádáme, ale rozhodně nechceme, aby jste nabyli dojmu, že si vymýšlíme či se vychloubáme, a proto přesvědčte se sami, najděte dostatek odvahy a přijďte, třeba na některou z pravidelných schůzek RR, a to v sobotu 14:30 v AC Oldřichovice.

Velice si vážíme spolupráce s rodiči a školou, chceme, aby byli vždy informováni o naší práci.

Tým Royal Rangers Oldřichovice