Trusiok 2013 – zpráva č.1

Kunečně žech se spamjyntol bo mě tyn hyc ganc odrovnol!

Po dlugi cestě – musiol žech kupa fruvač skřidelkami – žech dorazil na mjejsce a tam ani noga… jyny hovada… hned se to na mnie zlecialo, isto učuly sfjyžum krefke… Ale jo se nedol – vyndol žech z kuferka zazrakovum vudke, popstrykol se a bylo – hovada robili předymnum zatački.

V pjyntach na tej dlugi letecki cestě mi byl vjater až kajsi z Alžira, kjery přinius přeokropne hyca (žodnum čerstfie pražunum kafke), ješče mně nedogunil, bo by zy mně zbyla škfarka. Juž tak žech po cestě dřil gagočym po ziymi, jak juž žech nimug… a to žech mjol natrynovane…  Hned po přistani žech se go zchludil ve varnicy z pomerančovym tangym, bo mi serducho bilo tak mocno, až žech se bol, že bedum mječ jednum vječeře nadplan zadarmo mimo špajskartke.

Leje zy mnie jak z mopa, škoda, že jak žech byl v tym fitku, nězašel žech na celkovum depilace, to bych mnjol skurke pěkně opolunum jako ze solarka.

Jak juž je fakt zle, tak idym naciungnuc nogi a přeluftovac pjurka pod pazuchami do hustacich sitek kěre sum novinkum a chitym latošego tabora. Gupi je, že sum furt obsadzune, tak je třa z nich kogosi vyklovač, abych se tam mug dostat. Jaja, v dzišejšej době je třa měč zobok pořundnie nabrušuny. Ale fčora mě osfjytilo a zrobil žech se sfojum pryvatnium siťke – to ščě měli vidět, jak mi jum zovidzum – hned jak to uvidel Sam, fičol po matroš a juž naciungol hadre mjyndzy smrečki – a že to mo pořundně vjelki – šak je to kyns vymakanego chlopa.  Ty džecka juž džišo nic sami něvymyšlum…

Krom tych hovaduf sum tu aj sarančata, donučil žech kucharki a ty teraz zavařujum jak šalune. Beje z tego biznys. Gdo mo zajem o kuniki v ogurkovym nalevě, něch se přiglosi. Cena je bumbastyčně atrakcyjně malo. Teraz handlujym ve spolce z narodnim – un robi kunzla a jo předujym zavařune kuniki. Bardzo křupave – specjalny nalef žech vyšperol v receptařu čoči Maugoše.

Ale dostalo mě do kolan, že žech tu nima jedyny…zvjyř… Rano tu chodi mjyndzy stanami koň – ale ni caly – jyny glova – to žech ješče nevidžol.. zbytek z něgo isto zjedli… bo furt robjum same kuniny.

A tež žech je strašně deprymovany bo jo se mylně myšlol, že žech tu je sum, gdo umjy lotač – vječur lečalo hejno děcek směr kuchyň – no gorše niž ty sarančata – ješče že žech mjol baterke, bo inačy by skunčyli ve šklunce s etyketum „Kunici Sloup 2013“.

Lekarnica se po dlugim čakaniu přišla na sfoje – konečně přišla jakosi krefka – obite palce nogove, džurave šlapy, naražune dupki, rynce, glovy a tak dali… J

Valum se tu v turnajach jak bez glovy.. tyn gdo vygro, střylo na roztočune kolo z vygrami: čipsy z kolum, ovocovy koktejlek, palačinki, zasypovani budek ulevovych. Budki ulevove kumentovač něbedym, je to stejně jak loni… ojej.. ješče žech se vziyl potapěcki bryle – ty něpřepuščum ani bunka.

Fajne tež sum šachi od vikinguf – něvjym, čymu to mo taki exotycki nazef, bo to sum obyčejne klocki dřeva. Robjum se tu sfjyčki, mydla – bo jednako juž je na čaše dovač se pumalu dokupy před odjezdym do dumu. Dalšum z novinek sum dživne buty na koluškach – muvjum jim inlajny, ale nědochodži mi, co to mo z lajnami spulnego, jak to mo koluška…, na kjerych trynujum rozmajte pozy a figury na cešče do mjasta vjelkigo.

Tež žech byl něsamoviče zdživjuny, jak se rano při nastupu jako v aukci rozdovajum pozapuminane sfrški a spoďary, kiere vedouci nundum pochybane kaj jyny. To jedyn vali bulvy, jak skoro dvumetrovy chlop može postradač ružove majtki, zn. nogavički.

Zrobil žech duležite rozhodnuti: nundym se tu jakumsi truske, bo tu je tela fešnych čystotnych děvuch – a že se to tu paruje – tak se mušym pospjyšyt, aby na mně jako tako zbyla. Nima žech naročny, jyny aby umjala načechrač pjurka a moc něpyskovala.

Ale mum vjelkum starošč, bo  ostatní vječur beje slavnost dikuvzdani, takže jyny doufum, že bedym šedžol za stolym, ni ležol na stole… marjunek mi na skurce něrobi dobře… už při pohledu na něgo mum gynšum skure. Tak mi džeřžče palce, abych vas přiště mug informovač o aktualnich plotkach.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.